Granty „Krainy Sanu” 2016

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania dokonał wyboru wniosków do dofinansowania w ramach „Grantów Krainy Sanu 2016” w naborze przeprowadzonym w dniach od 11 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Beneficjenci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie podpisania umów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że podpisanie umów nie nastąpi wcześniej niż po 16 sierpnia 2016 roku.

Poniżej do pobrania: Lista wniosków wybranych do dofinansowania.

Lp.

Tytuł operacji

Nazwa wnioskodawcy

1.

Rekonstrukcja Wydarzeń Historycznych „Wrzesień 1939r. – obrona mostu na Tryńczy

Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy

2.

Organizacja Dożynek Gminnych
w Jagielle

Koło Gospodyń Wiejskich
w Jagielle

3.

Organizacja Uroczystości Odpustowych
w Wólce Małkowej

Koło Gospodyń Wiejskich
w Wólce Małkowej

4.

Zakup sprzętu do kuchni

Koło Gospodyń Wiejskich
w Wólce Ogryzkowej

5.

Zakup sprzętu do kuchni

Koło Gospodyń Wiejskich
w Gorzycach

6.

Zakup wyposażenia

Koło Gospodyń Wiejskich Gniewczyna Tryniecka

7.

Zakup wyposażenia

Koło Gospodyń Wiejskich Gniewczyna Łańcucka

8.

Kultywowanie obrzędów dożynkowych
w Gminie Kuryłówka

Gminny Ośrodek Kultury
w Kuryłówce

9.

Wystawienie spektaklu teatralnego przez grupę teatralno-kabaretową

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie

10.

Zakup wyposażenia

Koło Gospodyń Wiejskich
w Tryńczy

11.

Tradycyjne warsztaty kulinarne

Koło Gospodyń Wiejskich
w Ubieszynie

12.

Integracyjno – rekreacyjny wyjazd Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Jarosław

Stowarzyszenie „Razem w przyszłość w Morawsku”

13.

Dawnych tradycji czar

 

Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet

14.

Stroje ludowe – kultura i tradycja przeniesione do współczesności

Koło Gospodyń Wiejskich
w Zapałowie

15.

Zakup wyposażenia do zagrody edukacyjnej „W MIĘDZYCZASIE”

Zagroda edukacyjna
„W MIĘDZYCZASIE”

16.

Zakup wyposażenia kuchennego oraz strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich
w miejscowości Krasne

Koło Gospodyń Wiejskich Krasne

17.

Bazar smaków w Leżachowie

Koło Gospodyń Wiejskich
w Leżachowie

18.

Uszycie strojów Ludowych

Koło Gospodyń Wiejskich Pigany

19.

Zakup nowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich
w Głogowcu

20.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
w promowaniu zdrowego życia

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sieniawie

21.

Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Cetula

Koło Gospodyń Wiejskich Cetula