Kresowe Jadło

Wójt Gminy Lubaczów, we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, organizuje w dniu 7 sierpnia 2016 r. „Festiwal Kultur i Kresowego

Jadła” w Baszni Dolnej. Jednym z najważniejszych elementów Festiwalu jest konkurs kulinarny „Kresowe Jadło”, którego celem jest promocja tradycyjnych kresowych kulinariów i produktów lokalnych.

Miejsce imprezy: plac festiwalowy przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej

(kierunek: Horyniec Zdrój). Początek o godz. 13 30.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Festiwalu i proszę o przygotowanie kresowej potrawy konkursowej zgodnie z regulaminem oraz terminowe

zgłoszenie. W załączeniu przesyłam regulamin konkursu i kartę zgłoszenia, którą po wypełnieniu należy przesłać lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Lubaczów,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 22, fax: 17 7173655 lub elektronicznie: j.gancarz@lubaczow.com.pl, w terminie do 15.07.2016r. (data wpływu do organizatora). Jednocześnie informuję, iż dnia 22.07.2016 r. w godz. 1000-1500, w Kresowej

Osadzie w Baszni Dolnej odbędzie się seminarium pt. „Kulinarne tradycje kresowe” dla uczestników konkursu „Kresowe Jadło” w kat. A, w celu doprecyzowania wymogów konkursu oraz zapoznania z kryteriami oceny w odniesieniu do kulinarnych tradycji kresowych. Dla przedstawicieli uczestników konkursu „Kresowe Jadło” w kat. B, zostanie zorganizowany w dniu 6.08.2016 r. wyjazd studyjny do wybranych restauracji lwowskich w celu zapoznania z ich ofertą, w odniesieniu do oczekiwań organizatora konkursu i kulinarnych tradycji kresowych.

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_zaproszenie

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_regulamin_stoisk (1)

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_regulamin_stoisk

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_regulamin

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_karta_zgloszenia_wystawcy (1)

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_karta_zgloszenia_wystawcy

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_karta_zgloszenia_kategoria_b

festiwal_kresowy_lubaczow_2016_karta_zgloszenia_kategoria_a