Konsultacje społeczne LSR

Zapraszamy  mieszkańców obszaru „Krainy Sanu” – LGD  do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie projektu LSR na lata 2014-2020r.

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez Społeczność 

Regulamin Rady

Procedury oceny i wyboru operacji

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru operacji.

Zasady ogłaszania oraz przeprowadzenia otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów