Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania :  15  grudnia  2015 r. godz. 12.00 

 Miejsce zebrania : Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Tryńcza

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania
 4. Omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością biura.
 5. Przyjęcie  członka do Rady Programowej.
 6. Przedstawienie  Regulaminu Biura wraz z załącznikami.
 7. Przedstawienie procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami.
 8. Przedstawienie zasad ogłaszania oraz przeprowadzenia otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów.
 9. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia  członka do Rady Programowej Stowarzyszenia ”Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania,

2)      przyjęcia  Regulaminu Biura wraz z załącznikami,

3)      przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami,

4)      przyjęcia zasad ogłaszania oraz przeprowadzenia otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów.

5)      przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD.

 1. Wolne wnioski i zapytania
 2. Zamknięcie obrad.