KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 5 października br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Tryńczy odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD oraz wójtów z 6 gmin należących do LGD, tj. gmina Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu –  Stanisław Wielgos, po czym Dyrektor Biura – Anna Machała przedstawiła nowe wytyczne dot. programu Leader na lata 2014 – 2020. Następnie Pani Katarzyna Stinska i Pan Krzysztof Łątka z Instytutu Doradztwa Innowacyjnego z Lublina przedstawili wyniki z badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety badającego diagnozę problemów i potrzeb w środowisku lokalnym na obszarze LGD.

Podczas spotkania uczestnicy debatowali nad przedstawionymi wynikami badań ankietowych i konsultacji społecznych,  przedstawiali potrzeby i oczekiwania a także podsuwali pomysły dotyczące  projektów jakie w przyszłości można zrealizować na terenie gmin.

Celem spotkania było wstępne wypracowanie celów głównych i szczegółowych do  Lokalnej Strategii Rozwoju ,,Krainy Sanu” na nowy okres programowania 2014 – 2020.