ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

                                                                                

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność na nowy okres programowania 2014-2020.

                          Serdecznie zapraszamy wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne na spotkania konsultacyjne , które odbędą się na terenie 6 gmin należących do Krainy Sanu. Każdy z nas może mieć  wpływ na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu! Spotkania są bezpłatne.

W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr tel:

166422320 – Biuro Stowarzyszenia”Kraina Sanu”-LGD

609171706 – Dyrektor Biura Anna Machała

691428381 -Specjalista ds. Funduszy Unijnych  Agnieszka Lasek

Biuro Stowarzyszenia czynne jest od Poniedziałku do Piątku od 7:00 -15:00

 

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.