Ostateczny termin składania wniosków o płatność 31.03.2015 r.

Przypominamy, że w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi „oraz dla „małych projektów”, ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosku o płatność jest 31 marca 2015 r.