Zgłoś swoje propozycje !

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD zwraca się do mieszkańców z  obszaru LGD tj.: gminy Adamówka , Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka,  Sieniawia, Tryńcza, Wiązownica, do przekazywania  nam propozycji działań,  które powinny być  uwzględnione podczas opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ( nowa nazwa Leadera w perspektywie 2014-2020) jest inicjatywą oddolną,  w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w wyznaczaniu nowych celów rozwoju naszego obszaru i nowych działań. Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką sygnalizującą potrzeby mieszkańców.Uprzejmie   prosimy o wskazania dotyczące potrzebnej  infrastruktury, potrzeb rynku pracy, osób wykluczonych, aktywizacji mieszkańców ( m.in. działania z zakresu kultury), czy szeroko pojętej innowacyjności.

Swoje sugestie i pomysły proszę przysyłajcie Państwo na adres mailowy krainasanu.lgd@gmail.com

W załączeniu formularz do wypełnienia propozycji projektów.

propozycje projektów