„Leader kredką malowany” wystawa w Galerii Sztuki „Pod Aniołem”

„Leader kredką malowany”

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania po raz pierwszy zorganizowało konkurs plastyczny pn. „Leader kredką malowany”. Konkurs skierowany został do uczniów  klas 4 i 5 szkół podstawowych z obszaru działania LGD, tj gmin Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematyką związaną
z Unią Europejską, a przede wszystkim Programem Leader  i działaniami podejmowanymi przez LGD w ramach tego Programu oraz  inwestycjami  zrealizowanymi  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze działania „Krainy Sanu”. Uczniowie zilustrowali swoją wiedzę  w formie prac plastycznych wykonanych różnymi technikami  plastycznymi.

6 listopada br. w Galerii Sztuki pod Aniołem im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy odbył się wernisaż gminnej wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży pn. ,,Piękno mojej okolicy” połączony z wystawą prac plastycznych w ramach konkursu ,,Leader kredką malowany” zorganizowanego  przez nasze Stowarzyszenie.

Najciekawsze prace plastyczne zostaną wykorzystane jako ilustracje w publikacji przygotowywanej przez Stowarzyszenie, podsumowującej cały okres programowania 2007-2013.

Wszystkich zainteresowanych chcących zobaczyć wystawę w innym terminie prosi się o kontakt z Biurem Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD .

Serdecznie Zapraszamy.

telefon kontaktowy:

Agnieszka Lasek  – 691 428 381.