Informacja dotycząca oceny operacji przez Radę Programową LGD

W dniu 28 lutego br. Rada Programowa Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania dokonała oceny wniosków złożonych w ramach następujących działań: „odnowa i rozwój wsi”, „małe projekty” oraz „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w naborach trwająch od 6  do 20 lutego 2014r., pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Sanu oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Lista ocenionych operacji RP 2014 Odnowa i rozwój wsi

Lista ocenionych operacji RP 2014Małe projekty

Lista ocenionych operacji 2014Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej