Konkursy grantowe rozstrzygnięte !

2 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie rozpoczęło się od oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach „ Granty Krainy Sanu 2013”.  Kolejnym punktem obrad była ocena i wybór operacji do finansowania w ramach „ Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Tryńcza 2013”  W ramach naborów na    „Granty Krainy Sanu 2013” i „ Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Tryńcza 2013” sporządzono listy wniosków  wybranych i nie wybranych do finansowania ,które dostępne są w załącznikach.

” Granty Krainy Sanu 2013 ”

 

„Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Tryńcza 2013 ” :