„Sportowa Dolina Gminy Jarosław”

Większość samorządów podejmuje starania, by stworzyć infrastrukturę sportową i rekreacyjną umożliwiającą mieszkańcom aktywny odpoczynek. O dobroczynnym wpływie ruchu i aktywności fizycznej  na zdrowie człowieka nie trzeba już nikogo przekonywać. Jedną   z bardziej uniwersalnych form aktywności fizycznej jest coraz bardziej popularny Nordic Walking. Gmina Jarosław posiada sieć certyfikowanych tras do uprawiania tego sportu. Trasy utworzono, podobnie jak w dziewięciu sąsiednich gminach, w ramach projektu współpracy zrealizowanego przez Lokalne Grupy Działania – „Kraina Sanu” i „Dorzecze Mleczki”.   Władze Gminy dbają, by trasy te spełniały swoją rolę i służyły mieszkańcom oraz gościom spoza gminy.

W bieżącym roku Gmina Jarosław realizuje projekt w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Zakup sprzętu do Nordic Walking oraz organizacja rajdu Nordic Walking Sportowa doliną Gminy Jarosław. W ramach tego projektu zakupiono 65 kompletów kijów do NW, które będą udostępniane nieodpłatnie w wypożyczalni zlokalizowanej przy wyjściu na trasy – przy Szkole Podstawowej w Muninie.

W sobotę 29 czerwca 2013 roku odbył się rajd Nordic Walking Sportową doliną Gminy Jarosław. Ideą tej imprezy było promowanie istniejących na terenie Gminy tras do NW oraz zachęcanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego. W sobotni ranek uczestników powitało słońce nieśmiało wyglądające zza chmur, co tym bardziej cieszyło po kilku deszczowych dniach. Imprezę poprowadzili profesjonalni instruktorzy ze „Stacji Zdrowie” Nordic Walking.

Wszyscy uczestnicy mogli bezpłatnie wypożyczyć kije oraz skorzystać z rady instruktora przy ich właściwym doborze. Ponadto poznali techniki poprawnego chodzenia „na kijach”. Ratownik medyczny przeprowadził krótki pokaz pierwszej pomocy                i czuwał przez cały rajd nad bezpieczeństwem uczestników. Miłym zaskoczeniem był czekający na uczestników rajdu poczęstunek przygotowany przez gościnne panie ze Stowarzyszenia „Rozwoju wsi Munina”.  Przed wyjściem na trasę uczestnicy mogli posilić  się  świeżymi drożdżówkami oraz gorącymi napojami.

Po rozgrzewce uczestnicy wyruszyli na trasę rajdu do Morawska , gdzie czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia „Razem w przyszłość w Morawsku”. Po zregenerowaniu sił większość uczestników wyruszyła  w drogę powrotną. W Morawsku  rajd zakończyły osoby, dla których przejście 12 km byłoby zbyt forsowne. Rajd zakończył się w Muninie przy Szkole Podstawowej. Ruch na świeżym powietrzu wprawił wszystkich uczestników w doskonały nastrój. Na zakończenie instruktorzy przeprowadzili ćwiczenia rozluźniające. Imprezy tego typu są bardzo potrzebne i przyczyniają się do upowszechniania Nordic Walking jako aktywności dla wszystkich bez względu na wiek. Widok osób chodzących z kijami jest coraz częstszy i nie wywołuje już u nikogo zdziwienia, ani uśmiechów, jak bywało jeszcze kilka lat temu.

Zdzisława Kiełtyka