Sportowe wyzwania Krainy Sanu …

Miłośnicy marszu z kijkami 15 czerwca , po raz kolejny  mogli sprawdzić  się na rajdzie nordic walking „Krainą Łowców Reniferów”  w  Grodzisku Dolnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD.  Zalew „Czyste” przywitał uczestników słoneczną pogodą, która mobilizowała do aktywnej rekreacji.  Rozgrzewka przed marszem  przeprowadzona została w formie zawodów, w których wszyscy chętnie wzięli udział. Po pełnej humoru rywalizacji , rajd rozpoczął się na szlaku zielonym  o długości  5.5 km.  Podczas marszu  instruktorzy  czujnie obserwowali  poprawność  chodzenia z kijkami , ponieważ wykorzystując odpowiednie umiejętności techniczne angażujemy 90% mięśni  naszego ciała.  Po zakończonym rajdzie obowiązkowo odbyły się ćwiczenia rozciągająco –rozluźniające. Na mecie rajdu został przygotowany poczęstunek  przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grodziska Dolnego ,a czas umilał gminny zespół „Wiola”.