Informacja dotycząca oceny operacji przez Radę Programową LGD

W dniu 11 czerwca br. Rada Programowa Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania dokonała oceny wniosku złożonego w ramach działania „odnowa i rozwój wsi”, w naborze trwającym od 6  do 24 maja 2013r., pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Sanu oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Lista ocenionych operacji Odnowa i rozwój wsi 2013