Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte ….

W okresie przedświątecznym 21 marca br. w Szkole Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej odbyła się kolejna już –  IV Edycja Konkursu Wielkanocnego pn. ,,Pisanka i ozdoba wielkanocna”, organizowana przez nasze  Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Tym razem  patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Jarosław Pan Roman Kałamarz.

W konkursie uczestniczyli mieszkańcy z całego obszaru działania Stowarzyszenia  ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, tj. z terenu  gminy: Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica.

Wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości powitała prowadząca Pani Zdzisława Kiełtyka – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” oraz Pan Stanisław Wielgos – prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD.

W konkursie wzięło udział 70 wystawców, m.in. stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, świetlice środowiskowe oraz osoby indywidualne.  Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: pisanka tradycyjna, palma wielkanocna i ozdoba wielkanocna. Prace konkursowe zostały ocenione przez jury w składzie: Pani Magdalena Rachfał – dyrektor Biura LGD ,,Kraina Sanu”, Małgorzata Goch – pracownik Urzędu Gminy w Kuryłówce oraz Małgorzata Burda – Król – plastyk i teatrolog z Grodziska Dolnego.

Podczas oceniania prac przez kapitułę konkursową swój program artystyczny  zaprezentowała ,,Schola” z Wólki Pełkińskiej. Następnie na scenie wystąpił Zespół pieśni ludowej ,,Biesiada”
z Tuczemp a widowisko kabaretowe zaprezentowało Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet.

Kapituła konkursowa oceniała pisanki i ozdoby wg następujących kryteriów: zgodność z tradycją, estetykę wykonania oraz ogólną kompozycję. Jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, gdyż wszystkie prace zasługiwały na zwycięstwo. Po długich obradach kapituła wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

 

w kategorii pisanka tradycyjna:    

I miejsce – Anna Sidor z Ryszkowej Woli

II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu

III miejsce – Maria Mrozowicz z Tuczemp

Wyróżnienie – Bogusława Poprawa z Wólki Pełkińskiej

Wyróżnienie – Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet z Pełkiń

w kategorii palma wielkanocna:

I miejsce – Maria Drapała z Sieniawy

II miejsce – Urszula Kozło z Pełkiń

III miejsce – Stowarzyszenie Miłośników Tuczemp

Wyróżnienie – Patrycja Frań z Radawy

Wyróżnienie – Stowarzyszenie ,,Kobiety razem w Sobiecinie”

Wyróżnienie – Koło Gospodyń w Wólce Łamanej

Wyróżnienie – Stowarzyszenie Wólczanie z Wólki Pełkińskiej

Wyróżnienie – Stowarzyszenie ,,Kobiety Aktywne w Surochowie”

w kategorii ozdoba wielkanocna:

I miejsce – Świetlica Środowiskowa w Brzyskiej Woli

II miejsce – Maria Pruchnicka z Jagiełły

III miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie

Wyróżnienie – Agnieszka Grzywna z Wólki Grodziskiej

Wyróżnienie – Justyna Szczypta z Surochowa

Wyróżnienie – Bartosz Neścior  z Wólki Pełkińskiej

Wyróżnienie – Świetlica Środowiskowa w Radawie

 

Po zakończonym konkursie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie ,,Wólczanie” z Wólki Pełkińskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.