Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych w Tryńczy

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” zaprasza członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, z terenu woj. podkarpackiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu:

„Podstawy prawne funkcjonowania PES nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego”

które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127
Wtorek 29.01.2013 – godzina 9.00-16.00
Środa 30.01.2013 – godzina 9.00-16.00

Cel szkolenia:
Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  • Dostarczenie do Biura Projektu (pocztą lub osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela chcącego wziąć udział w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4);
  • Wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w szkoleniu oraz przesłanie go mailem na adres wskazany przez organizatora;
  • Rejestracja uczestników następuje zgodnie według kolejności zgłoszeń;
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia, najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie do 24.01.2012 r. do godz. 14.00 elektronicznie na adres: m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Rzeszów, ul. Het-mańska 4/9, 35-045 Rzeszów.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 600 808 403 – Maria Pieniążek oraz w biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD pod numerem tel. 16 642 23 20
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Do pobrania: