Informacja dotycząca oceny operacji przez Radę Programową LGD

W dniu 03 stycznia 2013r. Rada Programowa Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w naborze trwającym od 29 listopada do 14 grudnia 2012r., pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Sanu oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Poniżej do pobrania: