Uroczyste podsumowanie projektu „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów”

Projekt pod nazwą  „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci  i seniorów” jak sama nazwa wskazuje zakładał wspólne działania osób starszych z dziećmi i młodzieżą, służące wzajemnemu poznaniu, uwolnieniu od pewnych stereotypów, ułatwieniu spojrzenia na siebie nawzajem z większą otwartością, nauczenia wrażliwości i tolerancji a przede wszystkim zapełnieniu czasu wolnego, który zarówno starsi jaki i dzieci często spędzają przed telewizorem.

Zgodnie z założeniami projektu w każdej z 7 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania zostały utworzone grupy mieszane wiekowo. W sumie w całym projekcie wzięło udział 160 osób.

Uczestnicy brali udział w zajęciach rękodzielniczych, kulinarnych (które odbywały się w gminie Grodzisko Dolne). Na tych zajęciach  uczestnicy byli sobie nawzajem instruktorami.

W ramach zajęć rekreacyjno – sportowych seniorzy i młodzież uczyli się jak spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu a jak dobrze spędzić ten czas pokazywali i proponowali instruktorzy Nordic Walking.

Odskocznią od wymagających wysiłku  zajęć sportowych i rękodzielniczych były przyjemne zajęcia z wizażu, które pomogły przełamać stereotypy, że starsze osoby nie muszą już dbać o swój wygląd i dobre samopoczucie. Młodsze uczestniczki zaś mogły nauczyć się jak podkreślić swój młodzieńczy urok. Miłym akcentem dla uczestników projektu były organizowane w ciągu trzech dni wyjazdy autokarami do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.  Wyjazdy odbywały się w grupach mieszanych z terenu różnych gmin, dzięki czemu uczestnicy mogli się poznawać a także wymieniać doświadczenia przy wspólnym grillowaniu na  terenie skansenu.   W wyjazdach tych  wzięło udział 150 osób.

W dniu 29 listopada br. w Tryńczy odbyło się uroczyste podsumowanie projektu.  Wszyscy  mogli obejrzeć większość  prac wykonanych na zajęciach rękodzielniczych, które zostały wystawione w Galerii Sztuki pod Aniołem jak i skosztować lokalnych potraw przygotowywanych na warsztatach kulinarnych.

Całkowity koszt realizacji projektu to 46 605  zł

Wysokość dotacji – 39 955 zł

Wysokość środków własnych finansowych  3500 zł

Wkład niefinansowy czyli praca członków i wolontariuszy 3150 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu tego roku i zakończy się w grudniu wydaniem pamiątkowego folderu.

Realizacja wszystkich założonych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie osoby które w sposób szczególny zaangażowały się w projekt, na bieżąco współpracowały z pracownikami biura Stowarzyszenia, opiekowały się grupami, konsultowały i ustalały terminy spotkań, organizowały i przeprowadzały zajęcia integracyjne a były to:

Pani  Henryka Paradowska – z miejscowości Sobiecin gmina Jarosław

Pani Lidia Mróz – z Leżachowa gmina Sieniawa

Pani Maria Drapała – z Sieniawy

Pani Ewa Kubrak z Adamówki

Pani Anna Szklanny z Grodziska Dolnego

Pani Justyna Serafin z miejscowości Tarnawiec gmina Kuryłówka

Panią Iwona Kowal z Szówska gmina Wiązownica

Pani Jolanta Flak z Tryńczy

Pani Danuta Krupka z Leżachowa gmina Sieniawa

Pani Małgorzata Goch gmina Kuryłówka

Pani Marzena  Rydzik z Głogowca

Na uroczystości nie zabrakło uczestników projektu oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Kuryłówka Pana Tadeusza Halesiaka , Wójta Gminy Adamówka Pana Edwarda Jarmuziewicza , Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Pana Adama Wosia oraz Z-cy Burmistrza Pana Janusza Świta, Wójta Gminy Tryńcza Pana Ryszarda Jędrucha. W uroczystości wzięli również udział Pani Krystyna Trojanowska z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Pani Zofia Nowak Z-ca Wójta Gminy Tryńcza, Pani Bogusława Kornak Sekretarz Gminy Tryńcza oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, Pani Małgorzata Leja Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Pan Zygmunt Kulpa Dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy wraz z Wicedyrektor Panią Jolantą Nowosielską.

O część  artystyczną zadbali :

Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego, który zaprezentował obrzęd regionalny „Skubaczki”, Kabaret ”BIG BABY” z Leżachowa z widowiskiem kabaretowym „Singiel” oraz duet wokalno – instrumentalny „H&Z” z Gniewczyny Łańcuckiej, który umilał również czas podczas poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tryńczy.