Szkolenie z księgowości dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” zaprasza członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, z terenu woj. podkarpackiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu:

„Podstawy prowadzenia księgowości przez Podmioty Ekonomii Społecznej nieprowadzące działalności gospodarczej”

które odbędzie się w sali narad w Urzędzie Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5 , II piętro pok. nr 19

Środa 05.12.2012 – godzina 9.00- 16.00

Czwartek 06.12.2012 – godzina 9.00-16.00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia księgowości przez Podmioty Ekonomii Społecznej nieprowadzące działalności gospodarczej.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  • Dostarczenie do Biura Projektu (pocztą lub osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela chcącego wziąć udział w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 – dostępne na stronie Internetowej: www.energiango.pl w zakładce „do pobrania”);
  • Wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w szkoleniu oraz przesłanie go mailem na adres wskazany przez organizatora;
  • Rejestracja uczestników następuje zgodnie według kolejności zgłoszeń;
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia, najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie do 29.11.2012 r. do godz. 16.00 elektronicznie na adres: m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Rzeszów, ul. Hetmańska 4/9, 35-045 Rzeszów.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 600 808 403 – Maria Pieniążek oraz w biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD pod numerem tel. 16 736 12 85.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Do pobrania:

Podstawy księgowości – 5-6.12.2012 – Jarosław

formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu 5-6.12.2012, Jarosław