Zapraszamy na szkolenia przed naborami wniosków

Stowarzyszenie ” Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenia z zakresu PROW 2007 – 2013 Oś 4 Leader , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szkolenia będą poprzedzać bezpośrednio planowane nabory wniosków w ramach obydwu w/w działań.