Odnowiona kapliczka w Tarnawcu

We wrześniu br. w Tarnawcu (gm. Kuryłówka)  odnowiono zabytkową kapliczkę dzięki dofinansowaniu  w ramach działania ”GRANTY KRAINY SANU”.

Poddana renowacji kapliczka pochodzi z XIX w. i jest wpisana do Gminnego Rejestru Zabytków oraz objęta gminnym programem opieki nad zabytkami.

Prace remontowe polegały na wymianie pokrycia dachowego, wymianie tynków wewnątrz kapliczki oraz zabezpieczenia jej przed wilgocią.

Głównym celem projektu zrealizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu było zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.