Wizyta studyjna na Polesiu

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania już po raz  kolejny zorganizowało wizytę studyjną dla lokalnych liderów. W dniach 20-22.08.2012r. gościliśmy w Urszulinie i okolicach Poleskiego Parku Narodowego. Tematem przewodnim wizyty był „produkt turystyczny – czyli jak tworzyć oferty w oparciu o lokalne atrakcje i na nich zarabiać”.

W szkoleniu wzięła udział 17 – osobowa grupa liderów z obszaru objętego LSR, działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych a także osoby zainteresowane tworzeniem i promocją lokalnych produktów turystycznych.

Część teoretyczna szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia takie jak punktowy i sieciowy produkt turystyczny, zasady tworzenia produktów turystycznych, wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych w tworzeniu oferty, obsługa ruchu turystycznego, pozyskiwanie klientów i rola marketingu.

Praktyczne warsztaty tworzenia produktów turystycznych odbywały się w siedzibie Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego oraz  gospodarstwie agroturystycznym. W programie wizyty znalazły się także odwiedziny w Muzeum Poleskiego Parku Narodowego oraz marsz Nordic Walking ścieżką przyrodniczą z przewodnikiem.

Podczas wizyty studyjnej wśród lokalnych liderów zrodziło się wiele nowych pomysłów na wykorzystanie potencjału naszego obszaru LGD. Mamy nadzieję, że w przyszłości doczekają się one realizacji.