Ważne dla beneficjentów małych projektów

Poniżej przedstawiamy stanowisko  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w sprawie ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Wkład niepieniężny, praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie, jak również udostępnianie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców musi być ewidencjonowany w ewidencji księgowej wyodrębnionej w ramach prowadzonych przez beneficjenta ksiąg rachunkowych.

Konsekwencją nieujęcia wartości wkładu niepieniężnego w ramach wyodrębnionej rachunkowości będzie pomniejszenie kwoty do refundacji o 10% w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego.

ARiMR księgowanie wkładu niepienięznego – pdf