,,Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów”

to realizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi i młodzieżą.  Projekt został skierowany do osób po 50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18.  Zajęcia realizowane są w grupach 25 – osobowych na terenie każdej z 7 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania, tj. Adamówki, Grodziska Dolnego, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy.

Do naboru zostali zaangażowani wolontariusze – seniorzy, którzy opiekują się grupami podczas realizacji projektu. W każdej grupie nie może być mniej niż 30 % seniorów i 30 % dzieci i młodzieży.

W lipcu w poszczególnych gminach odbyły się pierwsze spotkania dzieci i młodzieży z seniorami mające charakter spotkania integracyjnego zorganizowanego w formie ogniska. Spotkanie miało na celu poznanie się nawzajem, jak również  poznanie potrzeb i oczekiwań względem siebie. Wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoje pomysły a jednocześnie i oczekiwania w związku z realizacją projektu.

Od sierpnia rozpoczęły się spotkania w ramach warsztatów kulturalnych. Każda z grup spotka się po 4 razy i indywidualnie wybiera rodzaj warsztatów. W większości są to zajęcia rękodzielnicze (bibułkarstwo, haft, dekoracje, decoupage) oraz zajęcia kulinarne i zajęcia instrumentalno – wokalne. Zajęcia pozwalają na wymianę doświadczeń uczestników warsztatów, na zintegrowanie obydwu pokoleń a przede wszystkim na zdobycie nowych umiejętności.

W ramach projektu w dniach 28, 29 i 30 sierpnia br. odbyły się wyjazdy integracyjne uczestników do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Do realizacji w ramach projektu pozostały jeszcze zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz zajęcia z wizażu. Uwieńczeniem wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu będzie wystawa prac wykonanych podczas warsztatów kulturalnych gdzie zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny grup z terenu LGD. Dzieci, młodzież i seniorzy będą się również wspólnie bawić na zabawie andrzejkowej.

Projekt pozwoli uwolnić uczestników od stereotypów i ułatwi spojrzenie na siebie nawzajem z większą otwartością, nauczy wrażliwości i tolerancji.

O realizowanych działaniach w ramach projektu z FIO będziemy informować na bieżąco.