Informacja o wyborze wniosków do finansowania w ramach LSR

W dniu 31 sierpnia 2012r.  Rada Programowa Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania odbyła drugie posiedzenie, podczas którego podjęła uchwały o wyborze wniosków  do  finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „małych projektów” ocenionych na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 16.08.2012r. pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Sanu oraz spełniania kryteriów wyboru a złożonych podczas naboru w terminie od. 29.06.2012r. – 27.07.2012r.

Poniżej znajdują się listy wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR:

Lista wniosków wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków wybranych do finansowania – małe projekty