Odtworzyli dawne wesele tuczempskie

Dzień 24 czerwca br. był uwieńczeniem długiej, dość trudnej pracy Stowarzyszenia „Miłośników Tuczemp”, by dokonać wystawienia „Dawnego wesela tuczempskiego”. Realizacja projektu dofinansowana była z Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów pn: „Ocalmy od zapomnienia dawne zwyczaje i obrzędy”.

Po miesiącach przygotowań udało się odtworzyć dawne wesele tuczempskie zawierające bogaty, ponad 3 godzinny program weselny. Wesele zaczynało się od zmówin, potem pokazano zaręczyny, rozpleciny, błogosławieństwo młodej pary, wyjazd do kościoła bryczkami (zaprzęg konny), tańce weselne (polki, oberki, kujawiaki) w wykonaniu grupy drużek i drużbów weselnych, biały wieniec, oczepiny. Na koniec wesela starościna częstowała wszystkich gości weselnym kołaczem.

Akcja wesela toczyła się w drewnianym domku, stylizowanym na  2 poł. XX w., wybudowanym specjalnie na tą okazję przez członków Stowarzyszenia. Głównym wykonawcą domku był Marian Szlachta, mógł on jednak liczyć na pomoc Piotra Marusa, Mariusza Woźnego, Stanisława Żuka, Edwarda Jasiewicza, Jana Maciaszka, Jana Iwańskiego, Adama Stopyry, Jacka Smolenia, Henryka Talkę i Andrzeja Walczaka.

Na podstawie starych zdjęć odtworzono niektóre sceny, sztuka ta łączy w sobie dialekt tuczempski, stroje ludowe, starodawne pieśni i obrzędy z czasów zamierzchłych i przedstawia obyczaje z początku XX w. Cała inicjatywa powstała z potrzeby odświeżenia kultywowanych niegdyś obrzędów, aby te mogły być pamiętane przez kolejne pokolenia. Przedstawienie zrealizowano na podstawie tekstów źródłowych pochodzących z kronik, które zachowały się do obecnej chwili, antologii dr Tadeusza Słabego oraz wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami Tuczemp. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni Ludowej „Biesiada” z wielkim zaangażowaniem przyczynili się do podtrzymania bogatych tradycji regionu.