Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD