Fundusze grantowe dla NGO, JST i przedsiębiorców

Od 01 października 2011 r . Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wraz z partnerem wiodącym Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska realizuje  projekt  pt:” Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Główną ideą projektu jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego.

4 czerwca br. rozpoczyna się pierwsza edycja naboru wniosków na konkursy grantowe, która potrwa do 29 czerwca br.  (szczegóły w załącznikach)

O wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy zagranicznej mogą ubiegać się:

– przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą

– organizacje pozarządowe

– jednostki samorządu terytorialnego

Przykładowe działania finansowane to promocja produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych, organizacja imprez kulturalnych, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, działalność wydawnicza, kampania informacyjna oraz drobne inwestycji infrastrukturalne, budowa, przebudowa i adaptacja pomieszczeń produkcyjnych, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, inwestycji z zakresu informatyzacji i wdrażania i stosowania technologii zapobieganiu zanieczyszczenia środowisk, zmian w procesie produkcyjnym.

Szczegóły dotyczące  zakresu naboru wniosków znajdują się poniżej oraz na stronie: www.procarpathia.pl