Nowy formularz wniosku na „małe projekty”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

Zmiana formularza wniosku o przyznanie pomocy związana jest ze zmianą przepisów prawnych.

Wniosek o przyznanie pomocy MP 6z 18.04.2012

Instrukcja wypełniania wniosku MP 6z 16.04.2012