Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

Informujemy, że 5 kwietnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W wyniku nowelizacji wprowadzono między innymi wyższy poziom dofinansowania w „małych projektach” – do 80% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji (ARiMR) Rolnictwa nowego wzoru wniosku o przyznanie pomocy. Formularz tego wniosku zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.wrota.podkarpackie.pl/PROW2007-2013/Dokumenty/Formularze wniosków i umów, niezwłocznie po przekazaniu przez ARiMR.

Więcej informacji:  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/302