Zaproszenie na Szkolenie

Stowarzyszenie ” Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie z zakresu PROW 2007 – 2013 Oś 4 Leader , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Szczegółowe informacje w załączniku:

Zaproszenie na szkolenie różnicowanie ks