Procedury wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu (obowiązujące od dnia 14.11.2016r.)

1.zał. nr 1- schemat procedury

2.zał. nr 2 – cele i wskaźniki

3. zał nr 3 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy (2)

4. zał. nr 4 Deklaracja bezstronności i poufności dla kandydatów dokonujących weryfikacji

5.zał. nr5-rejestr interesów

6.zał. nr 6_Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

7.zał. nr 7 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

Regulamin Pracy Rady

 

Wersja archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu (z dnia 20 czerwca 2016r)Archiwa