LGD Kraina Sanu na „Konkursie Wielkanocnym” w Grodzisku Górnym

17 kwietnia 2012
LGD Kraina Sanu na „Konkursie Wielkanocnym” w Grodzisku Górnym

15 kwietnia 2012 w Grodzisku Górnym równolegle z XX Podkarpacką (IX Ogólnopolską) Paradą Straży Wielkanocnych  odbyła się kolejna edycja „Konkursu Wielkanocnego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Główną ideą konkursu jest podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi poprzez przygotowywanie potraw wielkanocnych charakterystycznych dla regionu podkarpackiego i popularyzacja sztuki ludowej. Konkurs ma również na celu...

Czytaj więcej »

Nowy formularz wniosku na „małe projekty”

12 kwietnia 2012

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r. Zmiana formularza wniosku o przyznanie pomocy związana jest ze zmianą przepisów prawnych. Wniosek o przyznanie pomocy MP 6z 18.04.2012 Instrukcja wypełniania...

Czytaj więcej »

Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

2 kwietnia 2012

Informujemy, że 5 kwietnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W wyniku nowelizacji wprowadzono między innymi...

Czytaj więcej »

Podsumowanie 2011 roku

30 marca 2012
Podsumowanie 2011 roku

W dniu 28.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Głównym tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za 2011r., sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2011r., przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdań oraz sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2009 – 2011. Walne...

Czytaj więcej »

Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte

27 marca 2012
Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte

Galeria zdjęć z konkursu W niedzielę, 25 marca br. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sieniawie, odbył się finał III Edycji Konkursu ,,Pisanka i Ozdoba Wielkanocna” zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia. Konkurs miał na celu propagowanie tradycji ludowej związanej z...

Czytaj więcej »

Zagroda edukacyjna

21 marca 2012
Zagroda edukacyjna

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją umożliwiającą wstąpienie do Sieci Zagród Edukacyjnych. Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych Sieć agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.  Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt...

Czytaj więcej »Archiwa