Nowy formularz wniosku na „małe projekty”

12 kwietnia 2012

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r. Zmiana formularza wniosku o przyznanie pomocy związana jest ze zmianą przepisów prawnych. Wniosek o przyznanie pomocy MP 6z 18.04.2012 Instrukcja wypełniania...

Czytaj więcej »

Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

2 kwietnia 2012

Informujemy, że 5 kwietnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W wyniku nowelizacji wprowadzono między innymi...

Czytaj więcej »

Podsumowanie 2011 roku

30 marca 2012
Podsumowanie 2011 roku

W dniu 28.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Głównym tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za 2011r., sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2011r., przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdań oraz sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2009 – 2011. Walne...

Czytaj więcej »

Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte

27 marca 2012
Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte

Galeria zdjęć z konkursu W niedzielę, 25 marca br. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sieniawie, odbył się finał III Edycji Konkursu ,,Pisanka i Ozdoba Wielkanocna” zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia. Konkurs miał na celu propagowanie tradycji ludowej związanej z...

Czytaj więcej »

Zagroda edukacyjna

21 marca 2012
Zagroda edukacyjna

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją umożliwiającą wstąpienie do Sieci Zagród Edukacyjnych. Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych Sieć agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.  Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt...

Czytaj więcej »

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

14 marca 2012

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania zwołanym na dzień 28 marzec 2012r. godz. 12.00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Tryńcza. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór sekretarza zebrania. 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz...

Czytaj więcej »Archiwa