Odnowa i rozwój wsi

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Formularz wniosku o przyznanie pomocy wersja 6z (obowiązujące  od dnia 01.07.2013 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Formularz wniosku o przyznanie pomocy wersja 5z (obowiązujące dla naborów wszczętych po 31.10.2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Formularz wniosku o przyznanie pomocy wersja 4z (obowiązuje od 01.06.2012)

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku

Formularze obowiązujące od 18.09.2010 oraz dla naborów nie zakończonych do dnia 30.08.2010

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku

przyznania pomocy – wersja z dnia 09.02.2010 r.

Formularze umów

Umowa przyznania pomocy ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed dniem 30.08.2010

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Dokumenty obowiązujące od 03.10.2011

Wniosek o płatność wersja edytowalna

Wniosek o płatność wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku

Dokumenty LGD:

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania