FIO 2012

 ,,Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” …

… pod taką nazwą Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w 2012 roku  realizowało projekt , który wspaniale przyczynił się do aktywnego udziału mieszkańców w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Projekt otrzymał  dofinansowanie  z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy   408_I/12 z dnia 20.07.2012 r.   Całkowity koszt realizacji projektu to 46 605,00  złotych Wysokość dotacji – 39 955,00 zł Wysokość środków własnych finansowych  3500,00 zł Wkład niefinansowy czyli praca członków i wolontariuszy 3150, 00 zł.   W ramach  projektu podjęto  wspólne działania osób starszych z dziećmi i młodzieżą, służące wzajemnemu poznaniu, ułatwieniu spojrzenia na siebie nawzajem z większą otwartością, nauczeniu się wrażliwości i tolerancji a przede wszystkim zapełnienia czasu wolnego. Uczestnicy brali udział w  cyklicznych zajęciach rękodzielniczych, rekreacyjno – sportowych, w zajęciach z wizażu. Zgodnie z założeniami projektu w każdej,  należącej do Lokalnej Grupy Działania  gminie: Adamówce, Grodzisku Dolnym, Jarosławiu, Kuryłówce, Sieniawie, Tryńczy i Wiązownicy zostały utworzone grupy mieszane wiekowo. Ogółem w całym projekcie wzięło udział 160 osób:  po 50 roku życia  (seniorzy) oraz dzieci i młodzież do lat 18. Realizacja zadań rozpoczęła się  1 czerwca 2012 roku a zakończyła się 31 grudnia 2012 r. Do końca czerwca br. trwał nabór uczestników projektu. W każdej grupie nie mogło być mniej niż 30 % seniorów i 30 % dzieci i młodzieży.   W lipcu  w gminach odbyły się pierwsze spotkania dzieci i młodzieży z seniorami mające charakter spotkań integracyjnych zorganizowanych w formie ogniska. Podczas spotkań  uczestnicy poznawali się nawzajem , swoje  potrzeby i oczekiwania względem siebie, jak również wyrażali swoje pomysły a jednocześnie i oczekiwania w związku z realizacją projektu. Zajęcia rękodzielnicze –  to zajęcia z bibułkarstwa, haftu, dekoracji, dequpage, gdzie  uczestnicy byli sobie nawzajem instruktorami. Wyjątkowo w gminie Grodzisko Dolne i Jarosław odbywały się  zajęcia kulinarne. Warsztaty odbywały się w każdej z 7 grup po minimum 4 razy. Zajęcia pozwoliły na wymianę doświadczeń,  zintegrowanie obydwu pokoleń oraz  wspólną realizację własnych pomysłów. Przede wszystkim jednak stanowiły wspaniałą zabawę. W ramach zajęć rekreacyjno – sportowych seniorzy i młodzież uczyli się jak spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Zajęcia odbywały się w terenie na certyfikowanych trasach do uprawiania Nordic Walking. A jak dobrze spędzić ten czas pokazywali i proponowali instruktorzy Nordic Walking. W gminach w Sieniawie, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Wiązownica i  Jarosław zajęcia z Nordic Walking przeprowadzone zostały pod okiem instruktora Pani Marii Drapała z Sieniawy. Instruktor Pani Elżbieta Słysz z Gniewczyny Trynieckiej przeprowadziła zajęcia z kijkami w gminie Tryńcza, natomiast w gminie Adamówka zajęcia odbywały się pod okiem instruktora Pani Ewy Kubrak z Adamówki. Zajęcia odbywały się w każdej grupie minimum po 3 razy, a czas pojedynczych zajęć wynosił 90 minut. Odskocznią,  od wymagających wysiłku  zajęć sportowych i rękodzielniczych, były przyjemne zajęcia z wizażu, prowadzone przez Panią Zofię Stefan – kosmetyczkę ze Studia urody ,,Ewa” w Tryńczy. Oprócz pogadanek na temat dbania o urodę, stan skóry, włosów, potrzeby dostosowania rodzaju makijażu do pory dnia i wieku, były prowadzone na uczestniczkach pokazy wykonywania makijażu.  Zajęcia pomogły przełamać stereotypy, że starsze osoby nie muszą już dbać o swój wygląd i dobre samopoczucie. Młodsze uczestniczki zaś mogły nauczyć się jak podkreślić swój młodzieńczy urok. Uczestnicy mieli okazję również wyjechać do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz wspólnie bawić się podczas imprezy podsumowującej projekt. Wszystkie zajęcia odbywały się  na terenie 7  gmin należących do Lokalnej Grupy Działania w  miejscowościach: Adamówka – gmina Adamówka Grodzisko Dolne – gmina Grodzisko Dolne Sobiecin  – gmina Jarosław Tarnawiec – gmina Kuryłówka Leżachów – gmina Sieniawa  Tryńcza i Jagiełła – gmina Tryńcza Szówsko – gmina Wiązownica

Folder kraina_sanu_FIO