PROW 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(Dz.U. 2015 poz. 1570)

zmiana z 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 1390)

tekst jednolity z 8 marca 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 772)

zmiana z 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1588)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz.U. 2015 poz. 378)

zmiana z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017 poz. 5)

zmiana z 7 lipca 2017 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1475)

 

Rozporządzenia i ustawy dostępne są pod adresem

 http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

 

Bezpłatne doradztwo:

Osoby zainteresowane warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pragniemy poinformować , że wszelkie informacje dotyczące dofinansowania udzielane są w Biurze Stowarzyszenia pod adresem Tryńcza 375, 37-204 Tryńcza oraz telefonicznie pod numerem 16 642 23 20 ,
tel.  691 428 381 w godzinach  pracy biura od 7:00 do 15:00.