Zakończone nabory

Rok 2011

Lista wybranych wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 22.11.2011

 

 

 

 

 

 

Lista niewybranych wniosków „Odnowa i rozwój wsi” 8.09.2011

 

 

 

 

 

Lista niewybranych wniosków „małe projekty” 8.09.2011

 

 

 

 

 

Lista wybranych wniosków „Odnowa i rozwój wsi” 8.09.2011

 

 

 

 

 

Lista wybranych wniosków „małe projekty” 8.09.2011

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2010  

Lista wniosków wybranych „Odnowa i rozwój wsi” 31.05.2010

Lista wniosków wybranych „małe projekty” 15.02.2010

  

Lista wniosków wybranych „Odnowa i rozwój wsi” 15.02.2010

Lista wniosków wybranych „małe projekty” 31.05.2010

   

  

Lista wniosków niewybranych „małe projekty” 31.05.2010

 

 

 

 

 

Lista wybranych wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

 

 

 

 

Lista niewybranych wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”