Formularze wniosków i umów

Obowiązujące rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570)
zmiana z 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 1390)
tekst jednolity z 8 marca 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 772)
zmiana z 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1588)
zmiana z 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.861)

tekst jednolity z 12 marca 2019 r. (Dz.U.2019 poz.664)

 

1.  Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

2.  Operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

3. Projekty grantowe, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-3

4. Wniosek beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-6