Adamówka trasy

Nordic Walking Park „Bliżej Natury”

TRASA NR 1 (zielona) długość 5,3 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 5,3 km i poprowadzony jest w połowie dobrej jakości ścieżkami o miękkim podłożu oraz asfaltem. Marsz rozpoczynamy przy szkole w miejscowości Krasne. Asfaltową drogą schodzimy w kierunku widocznego w dole kościoła. W lewo odchodzi droga do Adamówki, a my idziemy prosto. Mijamy ostatnie zabudowania i na granicy lasu skręcamy w lewo. Po kilometrze dochodzimy do Tablicy Ćwiczeń. Za znakami szlaku drogą między polami wracamy do asfaltu. Na prawo doskonale widoczny Zespół Szkół w Adamówce. Przechodzimy przez drogę i po asfaltowej nawierzchni łagodnie podchodzimy do krzyżówki. Skręcamy w lewo i po kilkuset metrach dochodzimy do szkoły skąd wyruszaliśmy na szlak.

 

TRASA NR 2 (czerwona) długość 9,7 km; czas przejścia ok. 2 godz.

 Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest przy szkole w Krasnem. Po wykonaniu rozgrzewki, mijamy zabudowania i wchodzimy do lasu. Początkowo przebieg trasy pokrywa się z trasą zieloną i czarną. Trasa okrąża las położony na wschód od trasy Adamówka – Majdan Sieniawski. Po jego okrążeniu skręcamy w prawo i wychodzimy z lasu. Na lewo widoczne zabudowania w  Krasnem z górującym nad nimi kościołem parafialnym. My maszerujemy prosto w kierunku południowym i po dojściu do asfaltowej drogi przecinamy ją. Po prawej stronie widoczne zabudowania Adamówki. My idziemy prosto drogą na Dobczę i na rozjeździe dróg skręcamy w lewo. Jeszcze krótki fragment po lokalnej asfaltowej drodze i dochodzimy do szkoły spinając blisko 10 kilometrową pętlę.

 

TRASA NR 3 (czarna) długość 15,7 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z  wchodzących w skład Nordic Walking Park  „Bliżej Natury” , blisko 16 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. Miejsce wyjścia na trasę, podobnie jak  w przypadku pozostałych  usytuowane jest na terenie szkoły w Krasnem. Początkowo jej przebieg  pokrywa się z trasę zieloną i czerwoną,  które kolejno skręcają w lewo. My idziemy prosto doskonałej jakości leśną drogą, aby po 4 kilometrach dojść do pierwszych zabudowań Osówki Dolnej. Na skrzyżowaniu dróg idziemy prosto obok przydrożnego krzyża w kierunku na Dobropol tuż przed którym  skręcamy w lewo i leśną przełączką wchodzimy na kilkukilometrowy lokalny asfaltowy dywanik, który doprowadzi nas do Majdanu Sieniawskiego. Dochodzimy do młyna za którym skręcamy w lewo i przez opłotki Osówki Dolnej dochodzimy do lasu. Tu ponownie spotkamy szlak czerwony i zielony, i po znakach wracamy pod szkołę. Podczas marszu kilkakrotnie natrafimy na oznakowanie tras: zielonej i czerwonej, które są „wpisane” w tą trasę. Umożliwia to skracanie bądź wydłużanie dystansu  poprzez zmianę trasy lub kierunku marszu. Wytyczenie wszystkich tras w formie pętli gwarantuje bezpieczny powrót do miejsca startu/mety.