IV edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda ogłosiła 15 stycznia rozpoczęcie naboru do czwartej odsłony Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem przewodnim tej edycji będą ,,Polskie tradycje wielkanocne”.

Konkurs zainicjowany i objęty patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, wpisanych do Krajowego Rejestru KGW.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Nabór do konkursu zakończy się 31 marca br. Wzorem poprzednich edycji etap wojewódzki będzie przeprowadzony w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski odbędzie się stacjonarnie. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024 w Warszawie.

Więcej szczegółów: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp