LSR w województwie podkarpackim wybrane

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 7 czerwca 2023

W naborze złożono 26 LSR. Wybrano wszystkie złożone strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Poniżej zamieszczamy LSR Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania