Wyniki oceny naboru 1/2023

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r.  odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 1/2023).

Poniżej zamieszczono  wyniki oceny naborów: