Zaproszenie do udziału w konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Marszałek Województwa Podkarpackiego  zaprasza mieszkańców uczniów i mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Celem konkursu jest:

  1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych  na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu.
  2. Przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.
  3. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu jako formy ochrony przyrody.
  4. Pobudzenie kreatywności uczestników Konkursu.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego z terenów gmin położonych w całości lub części w granicach obszarów chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim :

  • Roztoczańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
  • Sieniawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
  • Kuryłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
  • Zmysłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu

włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

Terminy konkursu:
Nadsyłanie prac zgłaszanych do konkursu : od 15.08.2023r. do 15.09.2023r.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród: 6 października 2023r.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce Środowisko:

https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci.