„Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – PLANSR.

W ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – PLANSR, serdecznie zapraszamy na wystawę: „Bazar Smaków”.

Wystawa to wydarzenie, którego celem jest zaprezentowanie obszarów partnerskich LGD poprzez organizację stoisk promujących produkty i usługi lokalne. Obecność wystawców z obszaru działania obydwu partnerów (w tym uczestników konkursu) zapewni nawiązywanie kontaktów i umożliwi im nawiązywanie współpracy międzyterytorialnej na rzecz promocji produktów.

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020