Pracujemy nad Nową Lokalną Strategią Rozwoju

Biuro Stowarzyszenia  „Kraina Sanu” – LGD przypomina ze w związku  z trwającymi konsultacjami  dotyczącymi  opracowania  nowej Lokalnej Strategii Rozwoju zachęcamy wszystkich chętnych do współudziału w tworzeniu tego dokumentu. To właśnie teraz jest okazja abyśmy wspólnie zdecydowali w jaki sposób zagospodarować środki z funduszy europejskich.  Mamy szansę zrealizować faktycznie te pomysły, które przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze. To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju stanie  się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru, wpływającym na rozwój naszych terenów.

W każdej z gmin należących do naszej Lokalnej Grupy Działania wyznaczony jest koordynator do kontaktu z nami. Zapraszamy wszystkich do Biura Stowarzyszenia do zgłaszania swoich uwag, nowych pomysłów, składania ankiet  poprzez naszą stronę internetową lub składania papierowych wersji , które są zbierane za pomocą ankietowych skrzynek podawczych wystawionych w urzędach gminy oraz biurze stowarzyszenia  co zapewni udział społeczności wykluczonej cyfrowo w opracowaniu LSR.