Szkolenie dla Członków Zarządu i Rady Programowej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zaprasza wszystkich Członków Zarządu i Członków Rady Programowej na szkolenie pt: ” Realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Kraina Sanu w kontekście osiągnięcia założonych celów i wykonania zobowiązań zapisanych w umowie ramowej”

Termin: 17 listopad 2011 r. godz. 9.30 

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD , Tyńcza 127