Tablice informacyjne PROW do odbioru

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił wykonanie kolejnej tury tablic informacyjnych i reklamowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po tablice mogą zgłaszać się Beneficjenci działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013.

Tablice informacyjne i reklamowe PROW 2007-2013 można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, piętro IV, pokój 430.
Więcej informacji można uzyskać u p. I.Kochan-Warownej tel.: 17 747 69 48.

źródło:http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow/aktualnosci/151111_prow_tab