III edycja konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ogłasza III edycję Konkursu „Moja smart wieś — Wizje i Inicjatywy”, realizowanego w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Organizatorzy konkursu czekają na pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Poszukują rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, służące poprawie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, gospodarki odpadami, etc..
Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Termin składania prac na adres Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk upływa 28 lutego 2023 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 września 2023 r. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów.

Więcej informacji pod linkiem: www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy