Walne Zebranie

30 listopada br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Stanisław Wielgos przy udziale 52,27% wszystkich członków naszego stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu podjęte zostały uchwały  w sprawie :

-zmiany w budżecie LSR

-zmiany harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości

informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

-nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu przez osoby fizyczne

-zmiany w Procedurze Wyboru operacji i Lokalnych kryteriów wyboru

-zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu

-zmiany w Regulaminie Rady Programowej

Na zakończenie  został wyświetlony film zrealizowany w ramach projektu współpracy, promujący  utworzone trasy do uprawiania  Nordic Walking.