Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestu

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 27 stycznia 2020  r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia protestu w ramach naboru Nr 1/2019.

Proponowany porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji o wniesionym proteście.
  4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
  5. Rozpatrzenie wniesionych protestów – weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście do wniosku nr SKS.4021-6/2019/P  (przeprowadzenie ponownej oceny jeśli dotyczy wraz z podjęciem uchwał).
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.